ჩვენს შესახებ

ქართულ–გერმანული ერთობლივი კომპანია შპს „აი ელ ეს“–იდაარსდა 2015 წელს, თბილისში. 

„აი ელ ეს“–ი წარმოადგენს საკონსულტაციო და ლოგისტიკური მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიას.

საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს მიწოდების ჯაჭვის და სასაქონლო–მატერიალური მარაგების მაქსიმალურად ზუსტ დაგეგმვას, ხოლო ლოგისტიკური მომსახურება საავტომობილო, საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვებს. პარტნიორების ფართო ქსელის მეშვეობით, მომხმარებლებს ვთავაზობთ ტვირთების ტრანსპორტირებას მსოფლიოს მასშტაბით.

ჩვენი მისიაა, ხელი შევუწყოთ სავაჭრო და ინდუსტრიულ კომპანიებს მარაგების ოპტიმიზაციაში და უზრუნველვყოთ მათი საერთაშორისო გადაზიდვები მაქსიმალური სისწრაფით და მინიმალური დანახარჯებით.